Chris Rehab

OMT står för Ortopedisk Manuell Terapi (länk till) :

OMT står för Ortopedisk Manuell Terapi och är ett av de specialistområden som sjukgymnaster arbetar med. Det inkluderar undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, övriga leder, muskler och nerver.

Vid patientens första besök gös en undersökning som inkluderar intervju/analys av patientens sjukhistoria, samt smärt- och funktionsstatus. En manuell undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter görs. Den manuella undersökningen utgörs av ett systematiskt testsystem där rörlighet undersöks, samt tester görs för att smärtreproducera respektive avlasta olika strukturer. En behandlingsplan sätts upp tillsammans med patienten utifrån de fynd som sjukgymnasten fått i undersökningen.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder t.ex. mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur, eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning i syfte att förhindra återfall.

Chris Rehab Sjukgymnastik o. Idrottsskadebehandling, Storgatan 51, 852 30 Sundsvall
Telefon: 060-15 00 02 | Fax: 060-15 41 20 | E-post: info@chrisrehab.se